KONTAKTY

JUDr. Radoslav Struhár
Súkromná detektívna kancelária

Sídlo a kontakt:
ul. Mostová č. 31,
034 01 Ružomberok
IČO: 42062276
Tel: 0915/863824
Email: radko.struhar@centrum.sk


Súkromná detektívna kancelária


Čo poskytujeme?
Naša kancelária vykonáva svoju činnosť v nasledovnom rozsahu:
  • 1. Detektívna služba podľa § 4 ods. 1 písm. a),b),c,),d),e),f),g) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, v znení neskorších zmien a doplnkov a to na základe licencie č. FD 000204 udelenej dňa 21.1.2008 Krajským riaditeľstvom Policaného zoru v Žiline v rozsahu činosti „Detektívna služba
  • 1. Odborná príprava a poradenstvo podľa § 5 písm. a),b),c),d) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, v znení neskorších zmien a doplnkov a to na základe licencie č. FOP 000207 udelenej dňa 21.1.2008 Krajským riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline v rozsahu činnosti "Odborná príprava a poradenstvo"

Naša kancelária poskytuje okrem odbornej prípravy a poradenstva komplexné detektívne služby fyzickým osobám, právnickým osobám, advokátskym kanceláriám, poisťovniam, leasingovým spoločnostiam a ďalším subjektom, ktoré okrem iného spočívajú aj v získavaní takých informácií a dôkazov, ktorých obstarávanie, príp. disponovanie s nimi bolo doposiaľ výlučne v kompetecii rôznych bezpečnostných zložiek a štátnych orgánov ako polícia, prokuratúra, súdy, správne orgány, ostatné orgány štátnej správy a samosprávy, spravodajské služby a pod.


Ktoré najčastejšie otázky a problémy riešime?

Má váš manžel, manželka, príp. priateľ či priateľka intýmny vzťah s inou osobou a neviete to dokázať? Neviete nájsť svoju blízku, či inú osobu, ktorá je dlhdobo v pátraní, alebo je nezvestná alebo ste s takouto osobou stratili akýkoľvek kontakt, príp. sa vám dotyčná osoba zatajuje a neviete kde sa zdržiava, alebo aký je jej pobyt? Sú vaši obchodní partneri pri platobnom styku dostatočne solventní a schopní uhradiť voči vám svoje záväzky, nezatajujú vám podstatné okolnosti, kvôli ktorým by ste mali následné ekonomické straty, príp. si budete musieť uplatňovať svoje pohľadávky a oprávnené nároky v súdnom konaní? Neviete zaobstarať pre trestno-právne, občiansko-právne, obchodno-právne, správne a iné konanie dôkazy získané zákonným spôsobom, aby tieto boli použiteľné pred súdom, resp. správnym či iným štátnym orgánom? Chcete získať dpoveďe aj na ďalšie otázky, ktoré by vám mohli byť zodpovedané a vyriešené práve poskytnutím detektívnej služby, alebo ste stratili pri riešení svojich roblémov dôveru v štátne orgány a inštitúcie?

Skúste potom využiť naše služby súkromnej detektívnej kancelárie.

Cenník:
Cena a finančná odmena za poskytnutie detektívnej služby a poskytnutie odbornej prípravy a poradenstva je stanovená na základe vzájomnej dohody s klientom

© Copyright 2012. Designed by WEBCENTRUM.SK
webdesign | webhosting